Mae eisiau amddiffyn y Cymry rhag effeithiau niweidiol ymbelydredd di-wifr. Rhaid I Lywodraeth Cymru gyflawni polisiau amddiffynol yn unol a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Amdanom Ni »