Mae eisiau amddiffyn y Cymry rhag effeithiau niweidiol ymbelydredd di-wifr. Rhaid I Lywodraeth Cymru gyflawni polisiau amddiffynol yn unol a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Amdanom Ni »

Newyddion:
Mawrth 2019: 14,000 yn llofnodi deiseb 5G i'r Senedd DU.

Ionawr 2019: "The 5G mass experiment" (fideo), Investigate Europe.

Gorffennhaf 2018: "Wi-Fi is an important threat to human health", Prof. Martin Pall.

Mawrth 2018: "How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation", The Nation.